CP Air's Fleet Tracker

ICAO Name Full Name Registration Last Flight Location Total Flights Total Hours Total Miles View
DC6 DC6 Douglas DC6 CF-CUP CPC034AD (CYXC - CYYC) CYYC 101 52 10531 View Aircraft
DC3 DC3 Douglas DC3 CF-CRX CPC019AC (CYQZ - CYXS) CYXS 123 85 11096 View Aircraft
B732 B737-200 Boeing 737-200 CF-CPB CPC072CC (CYUL - CYHZ) CYHZ 453 658 214241 View Aircraft
B721 B727-100 Boeing 727-100 C-GCPN CPC101BA (KLAX - CYVR) CYVR 128 335 126315 View Aircraft
B722 B727-200 Boeing 727-200 C-GCPA CPC075BD (CYYC - CYVR) CYVR 171 270 86402 View Aircraft
DC84 DC8-43 McDonnell Douglas DC8-43 CF-CPF CPC584AE (CYQG - CYUL) CYUL 152 441 171249 View Aircraft
DC85 DC8-53 McDonnell Douglas DC8-53 CF-CPM CPC212AC (CYYZ - CYUL) CYUL 43 242 103606 View Aircraft
DC86 DC8-63 McDonnell Douglas DC8-63 CF-CPO CPC227BB (CYMX - CYYZ) CYYZ 122 579 235023 View Aircraft
DC10 DC10-30 McDonnell Douglas DC10-30 C-GCPC CPC081CB (CYYZ - CYVR) CYVR 307 1105 443550 View Aircraft
B742 B747-200 Boeing 747-200 C-FCRA CPC382BA (CYVR - CYEG) CYEG 89 449 188070 View Aircraft
AT72 ATR72-500 Aerospatiale ATR72-500 C-FSCP CPC5070MB (CYDF - CYYR) CYYR 285 233 50189 View Aircraft
CRJ2 CRJ-200 Canadair Regional Jet 200 C-FZCP CPC2553 (CYYT - CYHZ) CYHZ 37 49 16692 View Aircraft
B462 BAE146-200 British Aerospace 146-200 C-FYCP CPC2122MA (CYVR - CYLW) CYLW 403 532 157474 View Aircraft
B733 B737-300 Boeing 737-300 C-FCPI CPC1012MA (CYYZ - CYQB) CYQB 540 956 312007 View Aircraft
B737 B737-700 Boeing 737-700 C-GACP CPC7053 (CYYZ - CYWG) CYWG 80 167 55819 View Aircraft
B752 B757-200 Boeing 757-200 C-FQCP CPC1075MB (CYEG - CYVR) CYVR 560 1786 695797 View Aircraft
B763 B767-300 Boeing 767-300 C-GSCP CPC1328MB (CYEG - CYWG) CYWG 174 764 310808 View Aircraft
B744 B747-400 Boeing 747-400 C-FNCP CPC1274MA (CYYZ - CYUL) CYUL 318 1878 807400 View Aircraft
MD11 MD11 McDonnell Douglas MD11 C-FGAP CPC1077MA (CYUL - CYYZ) CYYZ 152 986 421256 View Aircraft
B739 B737-900 Boeing 737-900 C-GLCP CPC9166 (KORD - CYYZ) CYYZ 51 113 37914 View Aircraft
B190 B190-C Beechcraft 1900C C-FPAA CPC3626MA (CYZR - CYYZ) CYYZ 128 142 27835 View Aircraft
B703 B707-300 Boeing 707-300 C-FZYP WDA203BB (CYVR - CYEG) CYEG 116 548 228551 View Aircraft
B742 B747-200 Boeing 747-200 C-GXRA WDA805BB (CYOW - CYYZ) CYYZ 16 48 19788 View Aircraft
DC10 DC10-30 McDonnell Douglas DC10-30 C-GXRB WDA717B (KFLL - CYYZ) CYYZ 5 20 9028 View Aircraft
B732 B737-200 Boeing 737-200 C-FEPO EPA2103BA (CYYT - CYQX) CYQX 32 40 13553 View Aircraft
A748 HS 748 Hawker Sidelly 748 C-GEPH EPA250B (CYGR - CYHZ) CYHZ 5 4 733 View Aircraft
DC3 DC3 Douglas DC3 CF-CRW EPA501BB (CYAY - CYYR) CYYR 2 2 356 View Aircraft
HPR7 HPR7 DART Handley Page Dart Herald CF-EPC EPA404BC (CYCL - CYQM) CYQM 2 3 475 View Aircraft
B773 B777-300 Boeing 777-300ER C-GGGF CPC1311MBQ (PHNL - NZAA) NZAA 145 950 419253 View Aircraft
DH8D DH8D Bombardier DH8D C-GGGA CCC605 (NZSL - NZGB) NZGB 251 171 43522 View Aircraft
B732 B737-200 Boeing 737-200 C-GJPW No Flights Yet! N/A 0 0 View Aircraft
B732 B737-200 Boeing 737-200 C-GDPA PWA315B (CYXC - CYYC) CYYC 30 27 12030 View Aircraft
CVLT CV-640 Convair 640 CF-PWR No Flights Yet! N/A 0 0 View Aircraft
B732 B737-200 Boeing 737-200 C-FTAN No Flights Yet! N/A 0 0 View Aircraft
DHC6 DHC6-300 DeHavilland Twin Otter C-FGJK CCC286 (MAN - AYPY) AYPY 46 22 3633 View Aircraft
F28 F28 Fokker F28 Fellowship 1000 CF-TAV No Flights Yet! N/A 0 0 View Aircraft
DC4 DC4 Douglas DC4 CF-TAK No Flights Yet! N/A 0 0 View Aircraft
A300 A300B4-200 Airbus A300-200 C-GIZL CPCMULT10 (KSFO - KGCN) KGCN 4 5 1621 View Aircraft
A310 A310-300 Airbus A310-300 C-FGWD No Flights Yet! N/A 0 0 View Aircraft
B741 B747-100 Boeing 747-100 C-FTOB No Flights Yet! N/A 0 0 View Aircraft
B742 B747-200 Boeing 747-200 C-GXRD No Flights Yet! N/A 0 0 View Aircraft
DC10 DC10-30 McDonnell Douglas DC-10-30 C-GFHX No Flights Yet! N/A 0 0 View Aircraft